Home ‧繁體中文简体中文 ‧English  
2022
127
 
 
SAGSE Latam Expo 2022
EAG 2022
RAAPA Expo 2022
Theme Park Expo Vietnam 2021
Interfun 2022
IAAPA Expo 2021
Traffic
 
MRT
Bus
Others
MRT
1
Type/Line Taipei MRT-Danshui Line (Red Line)
Ticket Fares: NT$35 at average
More Info: Taipei Rapid Transit Corporation
Routes Terminal Stations Service Hours
Danshui、Hongshulin、Zhuwei、Guandu、Zhongyi、Fuxinggang、Beitou(Transfer Station )、Qiyan、Qilian、Shipai、Mingde、Zhishan、Shilin、Jiantan、Yuanshan、Minquan W. Rd、Shuanglian、Zhongshan、Taipei Main Station(Transfer Station)

Taipei Main Station(Transfer Station)、Zhongshan、Shuanglian、Minquan W. Rd、Yuanshan、Jiantan、Shilin、Zhishan、Mingde、Shipai、Qilian、Beitou(Transfer Station)、、Fuxinggang、Zhongyi、Guandu、Zhuwei、Hongshulin、Danshui
Danshui Station - Taipei Station Every 3 minutes from 06:00 am to 23:58 pm every day.


◆To Danshui、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen、Xinbeitou:06:00
◆To Xindan、Xiaobitan:06:02
◆To Nanshijiao:06:07


◆To Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning:00:00
◆To Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo:23:37
◆To Xiaonanmen、Xiaobitan:23:13
◆To Xinbeitou:23:49
2
Type/Line Taipei MRT-Kunyang Line (Blue Line)
Ticket Fares: NT$35 at average
More Info: Taipei Rapid Transit Corporation
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Kunyang→Taipei Main Station:Kunyang、Houshnpi、Yongchun、Taipei City Hall、Sun Yat-Sen Memorial Hall、Zhongxiao Dunhua、houngxiao Fuxing(Transfer Station)、Zhongxiao Xinsheng、Shandao Temple、Taipei Main Station(Transfer Station)

◆Taipei Main Station→Kunyang:Taipei Main Station、Shandao Temple、Zhongxiao Xinsheng、Zhoungxiao Fuxing(Transfer Station)、Zhongxiao DunhuaSun Yat-Sen Memorial Hall、Kunyang
Kunyang Station - Taipei Main Station Every 3 minutes from 06:00 am to 23:58 pm every day.


◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen、Xinbeitou、Xiaobitan:06:00


◆To Xinbeitou、Xiaobitan:23:22
◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen:00:00
3
Type/Line Taipei MRT-Yongning Line (Blue Line)
Ticket Fares: NT$35 at average
More Info: Taipei Rapid Transit Corporation
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Yongning→Taipei Main Staiton:Yongning、Tucheng、Haishan、Far Eastern Hospital、Fuzhong、Banqiao、Xinpu、Jiangzicui、longshan Temple、Ximen、Taipei Main Station(Transfer Station)

◆Taipei Main Station→Yongning:Taipei Main Station(Transfer Station)、Ximen、Longshan Temple、Jiangzicui、Xinpu、Banqiao、Fuzhong、Far Eastern Hospital、Haishan、Tucheng、Yongning
Yongning Station - Taipei Main Station Every 3 minutes from 06:00 am to 23:58 pm every day.


◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen、Xinbeitou、Xiaobitan:06:00


◆Xinbeitou、Xiaobitan:23:18
◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen:00:00
4
Type/Line Taipei MRT-Xindian Line (Green Line)
Ticket Fares: NT$35 at average
More Info: Taipei Rapid Transit Corporation
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Xindian→Taipei Main Station:Xindian、Xindina(Transfer Station)、Qizhang、Dapinglin、Jingmei、Wanlong、Gongguan、Taipower Building、Guting(Transfer Station)、Chiang Kai-Shek Memorial Hall(Transfer Station、NTU Hospital、Taipei Main Station(Transfer Stataion)

◆Taipei Main Station→Xindian:Taipei Main Station(Transfer Station)、NTU Hospital、Chiang Kai-Shek Memorial Hall(Transfer Station)、Guting(Transfer Station)、Taipower Building、Gongguan、Wanlong、Jingmei、Dapinglin、Qizhang(Transfer Station)、Xindian City Hall、Xindian
Xindian Station - Taipei Main Station Every 3 minutes from 06:00 am to 23:58 pm every day.


◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen、Xinbeitou、Xiaobitan:06:00


◆To Zhongshan High School、Taipei Zoo:23:48
◆To Xiaonanmen:23:36
◆To Xinbeitou:23:24
◆To Danshui、Nanshijiao、Kunyang、Youngning:00:00
5
Type/Line Taipei MRT-Nanshijiao Line (Orange Line)
Ticket Fares: NT$35 at average
More Info: Taipei Rapid Transit Corporation
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Nanshijiao→Taipei Main Station:Nanshijiao、Jingan、Yongan Market、Dingxi、Guting(Transfer Station)、Chiang Kai-Shek memorial Hall(Transfer Station)、NTU Hospital、Taipei Station(Transfer Station)

◆Taipei Main Station→Nanshijiao:Taipei Station(Transfer Station))、NTU Hospital)、Chiang Kai-Shek memorial Hall(Transfer Station)、Guting(Transfer Station)、Dingxi、Yongan Market、Nanshijiao
Nanshijiao Station - Taipei Mian Station Every 3 minutes from 06:00 am to 23:58 pm every day.


◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、Kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School
、Taipei Zoo、Xiaonanmen、Xiaobeitou、Xiaobeitan:06:00


◆To Xiananmen、Xiaobeitan:23:36
◆To Xibeitou:23:24
◆To Xindian、Danshui、Yongning、Kunyang、Taipei Zoo、Zhongshan Junior High School:00:00
6
Type/Line Taipei MRT-Taipei Zoo Line (Brown Line)
Ticket Fares: NT$35 at average
More Info: Taipei Rapid Transit Corporation
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Taipei Zoo→Zhongshan Junior High School:Taipei Zoo、Muzha、Wanfang Community、Wanfang Hospital、Xinhai、Linguang、Liuzhangli、Technology Building、Daan、Zhongxiao Fuxing(Transfer Station)、Nanjing E. Rd、Zhongshan Junior High School

◆Zhongshan Junior High School→Taipei Zoo:Zhongshan Junior High School)、Nanjing E. Rd、、Zhongxiao Fuxing(Transfer Station)、Daan、Technology Building、Liuzhangli、Linguang、Xinhai、Wanfang Hospital、Muzha、Taipei Zoo
Taipei Zoo Station - Zhongshan Junior High School Every 3 minutes from 06:00 am to 23:58 pm every day.


◆To Danshui、Xindian、Nanshijiao、kunyang、Yongning、Zhongshan Junior High School、Taipei Zoo、Xiaonanmen、Xinbeitou、Xiaobitan:06:00


◆To Xinbeitou、Xiaobeitan:23;00
◆To Xiaonanmen:23:24
◆To Danshui、Xindian:23:36
◆To Nanijiao、Yongning、Kunyang、Zhongshan Junior High School:00:00
Bus
1
Type/Line EVERGREEN International
Ticket Fares: ◆Full Fare:NT$135 ◆Half Fare NT65
More Info: EVERGREEN International
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Taipei Downtown→TTY Airport:ChongChing N.Rd.、Jeou-Chyuan St.、ChengDe Rd.、MinSheng E.Rd.、FuXing S.Rd.、ZhongXiao E.Rd.、SongJiang Rd.

◆TTY Airport→Taipei Downtown:SongJiang Rd.、ZhongXiao E.Rd.、FuXing S.Rd.、MinSheng E.Rd.、ChengDe Rd.、Jeou-Chyuan St.、ChongChing N.Rd.
Jeou-Chyuan St.、MRT Minquan W. Rd., Station、MRT Shuanglian Station、Evergreen Marine Corp、Xingan National House、MRT Nanjing E. Rd. Station、Fuxing S. Rd.、MRT Zhong Xiao Fuxing Station、MRT Zhong Xiao Xinsheng Station、Evergreen Laurel Hotel、Leofoo Hotel、Songjiang Hsin Tsun Taipei Downtown→TTY Airport
◆First Bus:05:00
◆Last Bus:23:00
◆every 15~20 minutes
◆within 60 drive time
2
Type/Line Toward You Air Bus
Ticket Fares: ◆Full Fare:NT$145 ◆Half Fare:NT$65
More Info: Toward You Air Bus
Routes Terminal Stations Service Hours
◆Hyatt Hotel→TTY airport:
Hyatt Hotel、Far Eastern Plaza Hotel、Howard Hotel、MRT Zhongxiao Fuxing Station、Miramar Hotel

◆TTY airport→Hyatt Hotel:
Miramar Hotel,MRT Zhongxiao Fuxing Station ,Howard Hotel,Far Eastern Plaza Hotel,Hyatt Hotel
◆Hyatt Hotel→TTY airport:
Hyatt Hotel、Far Eastern Plaza Hotel、Howard Hotel、MRT Zhongxiao Fuxing Station、Miramar Hotel

◆TTY airport→Hyatt Hotel:
Miramar Hotel,MRT Zhongxiao Fuxing Station ,Howard Hotel,Far Eastern Plaza Hotel,Hyatt Hotel
Hyatt Hotel→TTY airport:
◆First Bus:04:40
◆Last Bus:23:00
◆every 20~30 minutes
◆Within 60~70 drive time
Other
1
Type/Line Taxis
Ticket Fares: provide transport to anywhere in Taiwan,NT$70 up
More Info: ◆+886-3-398-2242
◆+886-3-398-2243
Routes Terminal Stations Service Hours
Taxis are available at Taoyuan Airport 24 hours a day. Taxis are available at Taoyuan Airport 24 hours a day. Taxis are available at Taoyuan Airport 24 hours a day.
Tel: +886-2-27607407~10
Fax: +886-2-2742-0522
Address:2F-1, No. 17, PaoChing St., SongShan Dist., Taipei City 10585, Taiwan
E-mail:gametime@taiwanslot.com.tw
Copyright © 2008 Haw Ji Co., Ltd. All right reserved. Powered by rIDEA
Reproduction of any part of the website should get prior consent in case of legal consequences.
jamma
Theme Park Expo Vietnam 2021
Interfun 2022
focusgn
highwaygames
SAGSE Latam Expo 2022